Ako presne plan 3 kuchyne pracuje?

Od naplánovania až po realizáciu zostáva každá pracovná operácia v našich rukách. Pri prvom rozhovore začíname po prehliadke priestorov spoločným brainstormingom a analýzou potrieb nášho zákazníka, ako aj prvými skicami. Nasleduje fáza projektovania, v ktorej splynú nápady do konkrétneho kuchynského projektu, na základe ktorého sa vyhotoví ponuka. Nasleduje výroba v našom manufaktúrnom podniku v Česku. Pred vlastnou expedíciou ešte pred montuje kuchyňu náš stolár v našej vlastnej manufaktúre, aby sa uľahčilo následné hladké zloženie na mieste určenia.

Tým, že nevyužívame subdodávateľa ani externých montérov, môžeme plne kontrolovať zrod Vašej novej kuchyne. Vám to tiež dáva istotu, že je všetko vykonávané podľa našich najvyšších štandardov kvality.