Čím sa vyznačuje projektovanie plan 3 kuchyne?

Do našich projektov nezačleňujeme len priestorové požiadavky, ale aj Vaše osobné nápady a priania. Pretože nepracujeme s pevným repertoárom, nie sme tak viazaní zadanými úlohami. Môžeme plne vyjsť v ústrety Vám aj Vašim predstavám.