Môžem si nechať zrealizovať aj vlastné projekty prostredníctvom plan 3?

Teoreticky áno, ak zistíme, že projekt je bezchybný. Radi sa s Vami pozrieme na Vaše plány a preberieme ich realizovateľnosť. V niektorých prípadoch z toho vyplynú obojstranne nové, vzrušujúce perspektívy. Hlavný dôraz však kladieme na svoje vlastné kuchynské projekty. Pretože nám naša práca leží na srdci a kladieme vysoké nároky na kvalitu aj dizajn, nezúčastňujeme sa z tohto dôvodu ani konkurzov, v ktorých sa víťazom stáva dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou.