Musí mať kuchyňa projekt?

Chyby v projektoch spôsobia ťažkosti na každom stavenisku. Dobre vypracovaný projekt je v každom prípade nevyhnutným základom pre dobrý výsledok a spokojnosť zákazníka.