Vila B.
História, tradícia, hodnoty

História, tradícia, hodnoty. Podkrovie tohto starého panského sídla jednej z najstarších priemyselníckych rodín bolo zrekonštruované v modernom duchu a v súlade s charakterom celého domu.

Pre interiér sme vedome zvolili kombináciu nového nábytku s vybranými existujúcimi starožitnosťami. Samotná kuchyňa bola naplánovaná a realizovaná podľa najmodernejších štandardov, svetlý Corian tvorí vznešený a zároveň príjemne jednoduchý kontrast s krásnou tmavou drevenou podlahou. Vďaka ukrytej technike, ako napríklad odsávač pár BORA, ktorý je zasadený do ostrovčeka, nie je celkový vzhľad miestnosti narušený žiadnymi prístrojmi alebo káblami.

plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty
plan 3 kuchyně / Vila B. / História, tradícia, hodnoty