Tím

Sascha Vetter

(rozvoj firmy, projektovanie, koordinácia)

Po ukončení štúdií Sascha Vetter začína pracovať ako stavebný projektant vo firme B. Schragen Möbel + Objekte v Nemecku, kde je zodpovedný za dizajn a realizáciu exkluzívnych interiérov súkromných aj verejných priestorov. V roku 1999 zakladá, rovnako aj v Nemecku, vlastný podnik pod existujúcou značkou plan 3 a nasledujú prvé zákazky na súkromné kuchyne a kancelárie. Z neustálej chuti po novej inšpirácii Sascha Vetter absolvuje niekoľko praxí, mimo iného aj v kuchynskom štúdiu bulthaup Walter Müller, ako aj u ďalších renomovaných architektov. V roku 2000 zahajuje štúdium architektúry na Vysokej škole umelecko-priemyslovej, a tým sa dostáva zo Siegenu do Prahy. Vo svojom druhom domove sa rozhodne založiť českú pobočku plan 3 ČR a tu sa zrodí tiež myšlienka vlastnej kaviarne – v roku 2004 otvára prvé Jiné Café v Uherskom Hradišti, ktoré sa teší veľkej obľube, a v roku 2006 nasleduje jeho „odnož“ v Zlíne. V rokoch 2008-2009 pôsobí Sascha Vetter ako koordinátor zákaziek hotelov Rococo Forte München a Martinez Cannes, u ktorých využíva služby českých stolárskych firiem. V roku 2011 pokračuje jeho úspešné pôsobenie v gastronómii a pod značkou Jiné Café otvára zatiaľ najväčší objekt v Uherskom Hradišti. V súčasnej dobe sa venuje predovšetkým starostlivosti o rozvoj značky plan 3.

Walter Müller

(koncepcia, tvorba, individuálne plánovanie kuchýň)

Walter Müller zahajuje svoju profesijnú dráhu v roku 1977 ako zamestnanec nemeckej predajne nábytku a v nasledujúcich 17 rokoch sa intenzívne venuje poradenstvu v oblasti zariaďovaní kuchýň a ich predaja. V roku 1994 sa rozhodne osamostatniť a otvára dve značkové štúdia bulthaup a Siemantic, ktoré znamenajú (na rozdiel od práce v predajni) menej limitov a viac priestoru pre vlastnú tvorbu. V roku 2004 sa ťažiskom jeho práce stáva individuálne plánovanie kuchýň, v ktorom sa odkláňa od predpísaných foriem a volí štýl „handmade“. Odkláňa sa od prísnych predpisov a noriem objavuje nové spôsoby vytvárania priestoru. Zameriava sa – a to je jeho vizitkou – na sebestačné, funkčné a na mieru šité riešenia s použitím najrôznejších materiálov.