Jiné Café Zlín
Funkcionalismus Zlína

Trantírkův dom na námestí Mieru v Zlíne je jednou z najpôsobivejších budov v meste. Dlhý a úzky priestor kaviarne nás vyzýval k znovu oživeniu zabudnutých slávnych čias Zlína.

Baťov funkcionalizmus určil charakter priestoru, najnovšie technológie a moderné vybavenia boli oproti tomu prepojením s prítomnosťou. V roku 2008 prevádzka Trantírkovho domu kvôli nezrovnalostiam vo vlastníctve musela byť prerušená.

plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína
plan 3 kuchyně / Jiné Café Zlín / Funkcionalismus Zlína