Franz & Daria Stadlerovi II.
Uznanie

Milý pán Vetter,
tak sa naša kuchynská odysea predsa len dopracovala k šťastnému koncu. Aj napriek veľakrát nie vždy pozitívnym zážitkom s rôznymi aktérmi počas celého priebehu nášho kuchynského projektu, minulú stredu boli naše očakávania skutočne vysoké (patríme medzi náročných zákazníkov). Neviem, ako to povedať: Tieto očakávania ste Vy aj so svojou partiou stolárov, rovnako ako pán Müller v pozadí, poprípade na začiatku plánovania, jednoznačne prekonali, a to počas troch dní montáže aj v konečnom výsledku. Máte naše uznanie.

Radi sme pozorovali prácu mužov a sledovali plynulý vývoj stavby. Okrem niektorých, najskôr celkom bežných zosúlaďovacích prácach, prebiehali inštalačné práce veľmi hladko. Naviac aj počasie prialo – nielen s ohľadom na prekonávanie krátkej cesty k malej „vonkajšej dielne“ pred domom, ale aj na spoločné grilovanie. Škoda jazykovej bariéry, ktorá trošku bránila v priamej komunikácii. Avšak nedá sa vylúčiť, že prijmeme pozvanie a skôr či neskôr prídeme na grilovanie do Uherského Hradišťa.

Nezávisle od tohoto by sme Vás v budúcnosti radi oslovili s ďalšími zákazkami.

Posledný bod preberieme na mieste ešte raz s pánom Müllerom. Predpokladám, že aj tak bude chcieť vidieť zblízka spoločné pekné dielo.

Takže ešte raz veľmi ďakujeme – prosím povedzte to aj tým trom pánom so záplavou pilín v topánkach. Pokiaľ budete mať pripomienky alebo otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Franz & Daria Stadlerovci

plan 3 kuchyně / Franz & Daria Stadlerovi II. / Uznanie
plan 3 kuchyně / Franz & Daria Stadlerovi II. / Uznanie
plan 3 kuchyně / Franz & Daria Stadlerovi II. / Uznanie
plan 3 kuchyně / Franz & Daria Stadlerovi II. / Uznanie