Prečo je tak dôležitý projekt?

To, čo je pre niektorých len pekná orientačná predloha, je pre nás srdcom a základom každého kuchynského dizajnu: aby kuchyňa nebola len pekná na pohľad, ale aby bola vytvorená funkčne - je potrebné ju čo najpresnejšie a profesionálne naplánovať. Až keď sú všetky detaily zapracované do projektu, môžu sa pustiť do práce stolári.